UBIN: Uit Balans ~ IN balans 
Praktijk voor integrale psychologie
 
 


UBIN is een kleine Basis GGZ praktijk en is gespecialiseerd in EMDR traumaverwerking.


UBIN kijkt naar u als mens in zijn geheel, met al uw krachten en klachten. Wat is uw levensverhaal, hoe heeft u alles wat u heeft meegemaakt een plekje gegeven? Welke functie hebben de klachten waarmee u zich aanmeldt hierin?

We zullen op zoek gaan naar de “splinters” in uw levenslijn: gebeurtenissen die destijds te groot/zwaar/moeilijk/overweldigend waren om zelfstandig ‘een plekje te geven’ en die nu nog steeds pijn doen als u er aan denkt. Door die splinter(s) te verwijderen (met behulp van EMDR) krijgt uw zelfgenezend vermogen de gelegenheid om zijn taak af te maken en zullen de daaraan gerelateerde klachten verminderen en zelfs verdwijnen.  


Zolang er een relatie is tussen klacht en (vroegere) gebeurtenis kan UBIN helpen bij emotionele, psychische en zelfs fysieke problemen. Bij zowel kinderen als volwassenen, met of zonder beperking.
Monique Gerrits

Orthopedagoog/GZ-psycholoog BIG

EMDR-practitioner.
 

Welkom bij UBIN


Generalistische basis GGZ
De praktijk biedt niet-gecontracteerde zorg en is gevestigd in het centrum van Overasselt